Persoonsgegevens en de tijdregistratieklok

Wij vinden het belangrijk om je goed voor te lichten over gegevensbescherming en in het bijzonder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Tot op heden is er nog nooit enige discussie geweest over het gebruik van de vingerscan. Alhoewel er nog geen jurisprudentie bestaat over de vingerscan in de situatie dat meerdere inklokmogelijkheden worden geboden, adviseren wij bij voorkeur het gebruik van de pas of tag.

AVG

Bij het gebruik van biometrie (zoals identificatie met vingerafdrukken) is de privacy van een individu van groot belang. Biometrische gegevens worden in de AVG aangemerkt als 'bijzondere persoonsgegevens', die dus extra gevoelig zijn. Toch is verwerking van biometrische gegevens op grond van de AVG onder omstandigheden toegestaan.

In de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming van de Rijksoverheid, waarin regels in de AVG worden uiteengezet, staat hierover namelijk:
"Het verbod om biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon te verwerken is niet van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden. Wanneer u deze uitzondering wilt gebruiken moet u dus afwegen of het te beveiligen belang van een dusdanige aard is dat hiervoor biometrie de geëigende methode is."

Ons advies

Het is aan de werkgever om af te wegen of verplicht gebruik van biometrie de geëigende methode is. Indien er in jouw organisatie sprake is van een gerechtvaardigd belang, dan hoeft er geen toestemming gevraagd worden aan de medewerker voor verplicht gebruik van een vingerscan ter identificatie. Is dit echter niet het geval, dan adviseren wij de medewerkers een vrije keuze aan te bieden voor het gebruik van een vingerscan, een tag of pasje, inklokken met eigen OV-chipkaart, bankpas of smartphone. In verband met de recentelijke berichtgeving zouden wij als advies de voorkeur geven aan het gebruik van de pas of tag. 

Leg de inklokkeuze per werknemer vast

Wij willen jou optimaal ondersteunen. Zodoende is vorig jaar een feature ontwikkeld waarbij je de manier van inklokken per werknemer kan vastleggen. Via deze feature, die reeds beschikbaar is in uw systeem, kunnen medewerkers in hun medewerkersportaal zelf aangeven of zij willen inklokken door het scannen van een pasje of een vinger. 

Zo activeer je deze feature: wanneer je systeembeheerrechten hebt, ga je naar de instellingenpagina rechtsboven (het witte radartje). Kies voor Medewerkersbeheer en activeer de instelling 'Medewerker registreert keuze pas of vingerscan'. Nadat iedereen een keuze heeft gemaakt, kun je onder Medewerkers een export draaien op de kolom 'Rex-o-Matic Authenticatie type'. Uit deze lijst kun je de keuzes voor een pasje nagaan en weet je hoeveel pasjes je nodig hebt.

Veiligheid en privacy

Om de veiligheid van ieders gegevens in booq Personeelsplanner te waarborgen, zijn wij continu bezig om onze processen en systemen te optimaliseren. Zo is Eijsink gecertificeerd volgens de nieuwste internationale normeringen voor informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement (ISO/IEC 27001).

Daarnaast slaat de tijdregistratieklok geen vingerafdrukken op. Op basis van enkele kenmerken wordt een hash gecreëerd. Vanuit deze hash kan nooit een vingerafdruk gereproduceerd worden.

Meer informatie?

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met je op.

.

Contactpersoon
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoonnummer

.