WAB Special - Toepassing van de nieuwe wetgeving in de booq Personeelsplanner

Door Arjan

Wat wordt er van je verwacht nu de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bijna in werking treedt? Regels rondom arbeidsovereenkomsten en ontslag veranderen. Je leest in deze special hoe de booq Personeelsplanner je op de nieuwe wet voorbereidt.

 

Doel van de WAB

De WAB stimuleert het aannemen van vast personeel en moet de kloof tussen flexwerkers en vaste contracten verkleinen. Oproepkrachten krijgen daarom meer zekerheid. Tegelijkertijd wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract te bieden.

Definitie oproepkrachten in de WAB
Een oproepkracht is iemand die wordt opgeroepen voor werk. Dit is een afspraak tussen de medewerker en werkgever. Een werkgever kan een oproep doen voor een paar uur of voor hele dagen. Een oproepkracht heeft dus geen vast maandloon. Hieronder vallen zowel een oproepcontract, nulurencontract als een min-max contract.

 

booq Personeelsplanner en de WAB

Hieronder lees je over de verschillende maatregelen uit de WAB en de bijpassende tools die de booq Personeelsplanner biedt om hiermee om te gaan.


WW-premie: hoge premie oproepcontract, lage premie vast contract

WAB 2020

Werkgevers betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor personeel met een vast contract dan voor medewerkers met een oproepcontract. De sectorpremie vervalt vanaf dan.

Als er in een kalenderjaar 30% meer uren verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd is, dan zal met terugwerkende kracht, alsnog de hoge WW-premie van toepassing zijn.

booq Personeelsplanner
Het is belangrijk dat de planner al rekening houdt met de contracturen van de medewerkers. In de booq Personeelsplanner kun je in het medewerkersgedeelte van het inroosterscherm op weekbasis zien of een medewerker aan zijn contracturen komt. Dit word je in het rood getoond indien dit niet het geval is. Op deze manier kan, al bij het maken van de planning, de balans over het gehele jaar in de gaten gehouden worden.

Gebruik hiervoor het 'Uitgebreid plannen' en de kleuren in het medewerkersrooster.

Je kunt daarnaast de verwachte verhoging verwerken in het werkgeversopslag-percentage, welke ook per contractsoort kan worden ingesteld. Zo heb je een goede indicatie van de verwachte en gerealiseerde personeelskosten. Wanneer je wil dat dit per contractsoort wordt ingesteld, kun je contact opnemen met support.

 

Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden

WAB 2020
Vanaf 1 januari heeft een oproepkracht die langer in dienst is dan 12 maanden recht op een aanbod. Dit aanbod is gebaseerd op hetzelfde aantal uur als waarop hij gemiddeld als oproepkracht heeft gewerkt.

booq Personeelsplanner
Het is mogelijk om in booq Personeelsplanner gebruik te maken van alle soorten vaste- en variabele contractsoorten, ook min-max. In het medewerkersbeheer ontvang je 10 weken voor het verlopen van een contract een reminder. Zo kun je ruim op tijd een keuze maken voor een passend aanbod. Via de rapportage heb je inzicht in de totale gewerkte uren in een geheel jaar.

Op het moment dat je een vast contract geeft aan een medewerker, zal er automatisch vanaf die datum gerekend worden met de ingestelde verlof- en urenberekeningen voor vaste contracten.

 

Payrollwerknemer: gelijke arbeidsvoorwaarden

WAB 2020
Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf.

booq Personeelsplanner
In de booq Personeelsplanner kunnen alle toeslagberekeningen ook voor payrollmedewerkers berekend worden.

 

Oproepkrachten: minimale oproeptermijn

WAB 2020
Vanaf 2020 moeten werkgevers hun oproepkrachten minimaal 4 dagen van tevoren oproepen, anders is een medewerker niet verplicht om te komen werken. Een werkgever moet de oproep schriftelijk of elektronisch doen. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt of wijzigt, heeft de oproepkracht recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen.

Per cao mag een uitzondering gemaakt worden op de 4 dagen oproeptermijn. Zo hebben de KHN, CNV Vakmensen en FNV Horeca al een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een nieuwe horeca-cao. De nieuwe cao gaat per 1 januari 2020 in en heeft een looptijd van een jaar. In het resultaat zijn de mogelijkheden van de WAB opgenomen zodat via de cao de wet beter toepasbaar wordt. Bijvoorbeeld bepalingen rond oproepovereenkomsten en seizoenscontracten.

booq Personeelsplanner
Je kan in de booq Personeelsplanner werken met open diensten, waarop de medewerker zelf een voorkeur kan uitspreken. Deze voorkeur blijft opgeslagen en bewaard. Alle roostermutaties blijven voor u bewaard en inzichtelijk via het mutatiescherm in het Inroosterscherm.

Voor de planner is het vanaf januari mogelijk dat er bij het aanmaken of muteren van een dienst binnen de ingestelde termijn een waarschuwing verschijnt dat de medewerker recht heeft op uitbetaling van deze dienst. Mocht je een dienst afzeggen, dan kun je de dienst markeren met een opmerking zodat je in de urenregistratie weet dat er wel uren voor de dienst geschreven moeten worden.

We hopen je zo voldoende geinformeerd te hebben over de gevolgen van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans. Heb je vragen?