Planning trends

Door Petra

Het personeelsbestand is ieder jaar onderhevig aan grote veranderingen. Met name door de toegenomen behoefte aan flexibilisering en de huidige tijd van digitalisering is het een grote uitdaging om de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek te hebben. Welke 5 trends in personeelsplanning kunnen we in 2018 onderscheiden? Wij zetten ze op een rijtje zodat jij kan blijven innoveren.

 

Trend 1: Snelle communicatie

Roosters maken in Excel en deze op kantoor hangen zodat iedereen het kan bekijken is verleden tijd. Werken met papier draagt nou eenmaal een mate van foutgevoeligheid met zich mee. Denk aan werknemers die niet op de hoogte zijn van diensten of wijzigingen omdat zij het geprinte werkrooster niet continu bekijken. De jongere generatie is opgegroeid met het internet en gewend om altijd en overal toegang te hebben tot relevante inforamtie via hun smartphone. Werkgerelateerde informatie is daar geen uitzondering op. De verwachting is dat 70 procent van alle bedrijfscommunicatie in 2020 via mobiele apps verloopt. Stel daarom je personeelsplanning beschikbaar via een app.

Met de booq Personeelsplanner-app kunnen je medewerkers hun rooster 24/7 inzien. Ook stuur je als planner eenvoudig een pushbericht naar je medewerkers wanneer het rooster klaar is óf wanneer een open dienst ingevuld kan worden.

 

Trend 2: Participerend plannen

Een andere verschuiving is die van de behoefte aan zelfroosteren naar participerend plannen. Medewerkers krijgen steeds inspraak in het werkrooster. Via de app of browser worden open diensten door de werkgever gedeeld, waarna de medewerkers hun beschikbaarheid en voorkeuren door kunnen geven. Op basis hiervan wordt naar ieders zin een sluitend rooster gemaakt. Participerend plannen verhoogt de betrokkenheid van medewerkers, zorgt voor betere arbeidsverhoudingen en tevredenheid. Bovendien wint de planner tijd.

 

Trend 4: Flexibilisering personeelsbestand

Flexibele arbeid is van deze tijd en steeds meer werkgevers zien de voordelen van tijdelijke arbeid in. Met een flexibel personeelsbestand pas je je als bedrijf makkelijker aan veranderende omstandigheden aan. Maar er zijn ook nadelen zoals hogere personeelskosten en het minder makkelijk plannen met minder mensen in loondienst. Voor het plannen met flexibele werknemers heb je een goed planningssysteem nodig, waarin alle benodigde gegevens toegankelijk zijn.

booq Personeelsplanner helpt je. Door een handig online dossier, kun je medewerkers selecteren op basis van o.a. loonkosten en contracturen.

 

Trend 3: Integratie van digitale processen

De digitalisering van bedrijfsprocessen speelt al een aantal jaren. In 2018 zal de focus meer liggen op de integratie van deze digitale processen. Oftewel: koppelingen tussen applicaties en systemen die met elkaar samenwerken. Voor je personeelsbestand zou dit een koppeling tussen de applicatie van personeelsplanning, urenregistratie én salarisadministraite kunnen betekenen. Handig om tijd te besparen!

booq Personeelsplanner bied naast personeelsplanning en urenregistratie ook koppelingen met diverse kassasystemen en salarispakketen zoals AFAS, Nbmrs en Loket.

 

Trend 5: Plannen op basis van forecasting en big data

Met name op het gebied van personeelsplanning kan veel winst worden behaald, als op tijd naar de lange termijn plannen van het bedrijf wordt gekeken. Hierbij kan big data, grote hoeveelheden gegevens, een rol spelen. Door big data over je bedrijfsprocessen, diensten, het werkaanbod en je medewerkers te analyseren ga je efficienter plannen. Onderbouwingen op basis van data en voorspellingen nemen onzekerheden weg waardoor je het risico op over- of onderbezetting vermindert.

 

Wil je meer weten over hoe booq Personeelsplanner op deze trends inspeelt?

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt.