Maart-update: Coronavirus

Door Petra

In heel Nederland, maar ook wereldwijd, worden extra maatregelen genomen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Ook voor Eijsink vraagt dit opperste alertheid. De gezondheid van onze medewerkers, klanten en relaties is natuurlijk altijd onze hoogste prioriteit. We volgen daarom strikt de richtlijnen van het RIVM. In deze update een overzicht van de genomen maatregelen en een tip voor Arbeidswerktijdverkorting.

 

Maatregelen i.v.m. Coronavirus

  • We willen, voor zover verantwoord en mogelijk, continuïteit geven aan de dienstverlening van onze klanten. Hierbij een overzicht van de genomen maatregelen:
  • Eijsink en het team van booq Personeelsplanner zijn als normaal bereikbaar voor vragen en support via 0880 55 66 77 en per mail via personeelsplanner@eijsink.nl.
  • Klantafspraken, trainingen en demo’s laten wij zoveel mogelijk online doorgaan.
  • De basistraining op 18 maart en verdiepingstraining op 25 maart in Hengelo zullen niet doorgaan. De geplande basistraining op 15 april en verdiepingstraining op 22 april op kantoor Lijnden gaan vooralsnog wel door. Heb jij je ingeschreven voor deze cursus en beslissen we alsnog deze training niet door te laten gaan, dan berichten we je hier persoonlijk over.
  • Per levering op klantlocaties wordt in onderling overleg tussen de klant en ons bepaald of het verantwoord is of deze wel of niet door kan gaan. Voor geplande leveringen wordt vanuit ons altijd eerst telefonisch contact opgenomen.
  • Conform de richtlijnen van het RIVM, werken wij zoveel mogelijk thuis. Geplande (demo)afspraken zullen door onze consultants kritisch worden bekeken. Wij nemen telefonisch contact met de klant op om te overleggen of de afspraak door kan gaan, bij voorkeur in de vorm van een conference call/online meeting.
  • Bezoeken aan de Eijsink-vestigingen in Hengelo, Wateringen en Amsterdam worden tot een minimum beperkt. Alleen op afspraak en onder veiligheidsvoorwaarden kunnen wij je ontvangen. Onze Eijsink-vestigingen in Emmeloord, Inspirium Breda en Inspirium Amsterdam worden tot nadere order niet bemand.
  • Wij houden een strikt hygiëneprotocol in acht. Hierbij is het regelmatig handen wassen, in de elleboog niezen en geen handen schudden vanzelfsprekend.

 

Component Arbeidstijdsverkorting

Wil je de uren, welke medewerkers in het kader van Arbeidstijdsverkorting niet komen werken maar wel betaald worden, boeken onder een apart component? Vraag dan via onderstaande knop een extra component 'Arbeidstijdsverkorting' aan en wij realiseren deze voor je.
 
Het component valt binnen de grondslag en zorgt er dus voor dat medewerkers die uren niet als minuren opbouwen op het moment dat je een verloningsperiode vergrendelt.
 
Je kan deze uren zelf verwerken in je loonpakket volgende maand, doordat ze onder een aparte kolom in het urenoverzicht komen te staan.

Geef je naam en systeemnaam
door en wij gaan de knop 'Arbeidstijdsverkorting' voor je aanmaken.

 

Extra online support

Om onze klanten in deze tijden extra te ondersteunen, bieden we extra online vragenuurtjes aan. Heb je een vraag over de huidige situatie of mogelijkheden van booq Personeelsplanner in het algemeen? Raadpleeg dan één van de consultants voor een online sessie over een onderwerp naar keuze. We zien en horen je graag!

 

Heb je vragen?